Đất Việt

Đất Việt kính chào bạn đọc .....  Vận động và hổ trợ tinh thần Dân Chủ  Đa Nguyên
 

Giải  Thưởng Nobel

   
Những người được giải hài ḷng
Các giải Nobel Hóa học từ năm 1901 đến 2003
Ý kiến của những chủ nhân giải Nobel
Jean-Paul Sartre et le prix Nobel
Cuộc sống sau khi lănh giải Nobel
Giải Nobel Vật lư năm 2003: Hiện tượng  siêu dẫn
Giải thưởng Nobel Ḥa  B́nh 2003 - Shirin Ebadi
Giải thưởng Nobel 1998: Thế giới Hạt Tử Vinh Quang
Einstein đă nói
Giáo dục và tự do tư tưởng
Khuôn mặt người lang thang giàu nhất thế giới
Đời sống t́nh cảm
Danh sách những nhà Sinh học đoạt giải Nobel Y học từ 1901-2003
Nobel Y Học 2002 - Nh́n lại quăng đường 100 năm
Giải Nobel Sinh lư học - Y học năm 2001
Giai thoại về giải thưởng
Những người nữ được giải
Các văn hào Mỹ được giải thưởng Văn chương thế kỷ XX
Danh sách những nhà văn đoạt giải văn chương từ 1901-2003
Đọc tác phẩm Chiến tranh và Ḥa b́nh của Leo Tolstoy
Đọc tác  phẩm Chùm nho uất hận của John Steinbeck
Đọc tác phẩm Đất lành của Pearl Buck
    Đọc tác phẩm Giă từ vũ khỉ của Ernest Hemingway
Nữ văn hào da đen Toni Morisson
Tiểu sử Albert Camus
Giải  Thưởng Crawfơrd
Quỹ Tài Trợ Holger Crafoord
Holger Crafoord
Danh sách những người đưọc giải Crafoord

Các giải thưởng khác
Huy chương vàng Fields
Giải thưởng Nevanlinna