Đất Việt

Đất Việt kính chào bạn đọc .....  Vận động và hổ trợ tinh thần Dân Chủ  Đa Nguyên
   
 

Danh Nhân

   
 

Vua Việt Nam

Tài nhân đất Việt

Học giả Việt Nam

 Khoa học gia Việt Nam

         
  An Dương Vương Bà Triệu Chu Văn An Hải Thượng Lăn Ông
  Bảo Đại Bùi Thị Xuân Cao Bá Quát Lê Quư Đôn
  Bố Cái Đại Vương Hoàng Diệu Đào Duy Anh Lê Văn Thới
  Đinh Tiên Hoàng Huỳnh Thúc Kháng Đặng Trần Côn Lương Thế Vinh
 

Đồng Khánh

Khúc Thừa Dụ Đoàn Thị Điểm Nguyễn An
  Dục Đức Lê Văn Duyệt Huỳnh Tịnh Của Tuệ Tĩnh
  Duy Tân Lê Văn Hưu Ngô Sĩ Liên  
  Gia Long Lư Thường Kiệt Nguyễn Bỉnh Khiêm  
  Giản Định Đế Ngô Quyền Nguyễn Du

Chính trị

  Hai Bà Trưng Ngô Tùng Châu Nguyễn Đ́nh Chiểu Nguyễn Anh Ninh
  Hàm Nghi Nguyễn Bá Lân Nguyễn Gia Thiều Đấu tranh tự do dân chủ
  Hiệp Ḥa Nguyễn Thị Giang Nguyễn Khuyến
  Hồ Hán Thương Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Văn Siêu
  Hồ Quư Ly Nguyễn Văn Thoại Nguyễn Trăi
  Hưng Đạo Vương Phan Bội Châu Phan Thu Tiên
  Khải Định Phan Chu Trinh Trần Tế Xương
  Khúc Thừa Dụ Trần Cao Vân Trương Minh Kư  
  Kiến Phúc Trần Khánh Dư Trương Vĩnh Kư  
  Lê Đại Hành Trần Khát Chân Lệ Thần Trần Trọng Kim  
  Lê Lợi Trần Nhật Duật Phạm Quỳnh  
  Lê Nghi Dân Trần Quang Diệu    
  Lê Thái Tông Trần Quang Khải    
  Lê Thánh Tông Trấn Quư Cáp

 

 
  Lê Túc Tông Trần Quốc Tuấn    
  Lê Tương Dực Trần Thủ Độ

 

100 Văn học

  Lê Uy Mục Vơ Tánh  
  Lê Thánh Tông Phan Thanh Giản  
  Tự Đức H.N. Đức Trần Hưng Đạo  
  Lư Anh Tông

 

 
  Lư Cao Tông    
  Lư Huệ Tông    
  Lư Chiêu Hoàng    
  Lư Nam Đế

Phần phụ lục

 
  Lư Nhân Tông An Tư Công chúa    
  Lư Thái Tổ Cách đặt tên vua chúa Nguyễn  
  Lư Thánh Tông Duy Tân và mối t́nh tan vỡ    
  Mai Hắc Đế Lư Công Uẩn    
  Mạc Đăng Dung Hịch tướng sĩ, Trần Hưng Đạo    
  Mạc Đằng Doanh Huyền Trân Công chúa    
  Mạc Phúc Hải Lê Lợi và Lê Lai    
  Mạc Phúc Nguyên Lê Ngọc Hân    
  Mạc Mậu Hợp Nghe bàn chuyện Lê Lai    
  Minh Mạng Phụng Dương Công chúa    
  Quang Trung Thái tử Nguyễn Phước Cảnh    
  Thành Thái Viết về  Ngọc Hân    
  Thiệu Trị Ỷ Lan Hoàng Thái hậu    
  Trần Anh Tông      
  Trần Dụ Tông      
  Trần Duệ Tông      
  Trần Hiến Tông      
  Trần Minh Tông      
  Trần Nghệ Tông      
  Trần Nhân Tông      
  TrầnĐế      
  Trần Thái Tông      
  Trần Thánh Tông      
  Trần Thiếu Đế      
   Trần Thuận Tông      
  Triệu Quang Phục      
  Trùng Quang Đế